{{ i.NazwaTematu }}
{{ 'KONTAKT_TopicRequired' | translate }}
{{ 'KONTAKT_OtherName' | translate }} {{ 'REJESTRACJA_EmailRequired' | translate }} {{ 'REJESTRACJA_IncorrectEmail' | translate }} {{ value.NazwaWyswietlana }} {{ 'REJESTRACJA_PhoneNumberRequired' | translate }} {{ 'REJESTRACJA_PhoneNumberTooShort' | translate }} {{ 'REJESTRACJA_PhoneNumberTooLong' | translate }} {{ 'REJESTRACJA_PhoneNumberPattern' | translate }} {{ kontekst.ZgodaPrzetwDanych1Tresc }}
{{ 'KONTAKT_ConsentRequired' | translate }}
{{ kontekst.ZgodaPrzetwDanych2Tresc }}
{{ 'KONTAKT_ConsentRequired' | translate }}
{{ kontekst.ZgodaPrzetwDanych3Tresc }}
{{ 'KONTAKT_ConsentRequired' | translate }}
{{ 'KONTAKT_Send' | translate }}
Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi | ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź | e-mail: uczelnia@ahe.lodz.pl |  Rekrutacja: 800 080 888 | rekrutacja@ahe.lodz.pl